KRUG 2.1

November 2000


『ロリータ』の声・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤亜紀 1

研究報告

作者の表象――ナボコフの『賜物』を読む・・・・・・・・・・・・・平松潤奈 3

ナボコフとケンブリッジ――『偉業』を中心に・・・・・・・・・・・板倉厳一郎 5

書評

Brian Boyd, Nabookv's Pale Fire: The Magic of Artistic Discovery
・・・・・・・・・・・・吉川幹子 8

 

Lisa Zunshine, ed., Nabokov at the Limits: Redrawing Critical Boundaries
・・・・・・・・・・Shoko MIURA 10

ポートレイト

ブライアン・ボイド オン・キャンパス/オフ・キャンパス・・・・中尾秀博 14

読者からのお便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

Copyright(c)NSJ,
All Rights Reserved.